– Utøverne vil også ha nytte av at dopingkontrollen tar kortere tid

Sara Amalie Solheim har tatt en doktorgrad som kan få følger for hvordan dopingkontrollene utføres i 2022.