Informasjon om innføring av fluorforbud
2219 Views

Informasjon om innføring av fluorforbud

Desember 18, 2018
Skrevet av:

Kristin Roset

Alpinkomitéen i Norges Skiforbund ønsker å jobbe for at det skal være fluorfritt for barn og unge opp til 16 år. Alpinkomitéen har gjort et prinsippvedtak, gjeldende for innværende sesong, det samme som langrenn. Dette er en viktig sak med tanke på helse, miljø og økonomi. Det er stort fokus på de helseskadelige konsekvensene ved bruk av fluor. Bruk av fluor skaper også unødvendige kostnader for utøvere og den aktive idretten.  I den senere tid er det også sett på hvilken innvirkning fluor har på miljøet. Summen av disse faktorene gjør det enkelt for Alpinkomitéen å stille seg bak en felles politikk for Norges Skiforbund. For NSF er dette et verdibasert vedtak og et holdningsskapende arbeid.  Fair play er viktig i all idrett og vi må konkurrere på like vilkår. Skal man gjennomføre et forbud mot bruk av fluor,  mener noen man også bør ha en testmulighet. Det har vi forståelse for, men vi hverken kan eller vil  gå rundt og være politi. Vedtaket er derfor basert på tillit, men det sees på muligheter for tester ved forskjellige arrangement gjennom sesongen.

Det har kommet spørsmål etter innføringen av fluorforbud i klassene til og med 16 år.
Noen av spørsmålene vet vi enda ikke svaret på, men det blir gitt ytterligere informasjon når dette er tilgjengelig.

Det som er bestemt er at forbudet gjelder alle glidprodukter som inneholder fluor.
Det er laget en liste med produkter som er uten fluor fra smøreleverandørene.
Denne vil bli oppdatert fortløpende dersom det kommer nye produkter/ nye leverandører som ønsker seg inn på listen.

Hvordan blir forbudet håndtert?
Det blir ikke gjennomført noen form for sanksjoner (disking eller bøter) i denne sesongen, dersom fluor oppdages.
Dersom det påvises fluor på ski som blir testet, vil deltagers klubb bli informert om dette. Det vil framgå hvilken utøver som har blitt testet med fluor. Det er da ønske om at klubben gir en tilbakemelding til Skiforbundet dersom de mener dette testresultatet er feil.

Hvordan er testprosedyren:
Det kan bli testing av fluor i vilkårlige renn for alle klasser til og med 16 år.
Testen skjer ved at en liten kloss med en form for teip blir plassert under skiene og så fjernes, før skien blir børstet et par strøk.
Klossen med testresultatet blir forseglet og merket med startnummer, før den blir sendt til analyse.
Testingen kan foregå enten rett før start eller rett etter målgang.

Hva om???
Det er kommet mange spørsmål om hva som skjer dersom det benyttes børste som tidligere er brukt på fluor? Eller hva skjer dersom noen preparerer med fluor ved siden av? Vi har ikke alle svar på hvordan dette vil slå ut, men det skal gjennomføres mange tester på testski, nå i starten på sesongen, som skal finne svarene på om dette vil gi utslag. Tester så langt viser ikke utslag på dette. Videre viser testene som er gjort i felt så langt, at dersom en fluorbehandlet ski er vasket med flourrens, så påvises heller ikke fluor på sålen. Men det skal testes ytterligere på alt dette.

Oppfordringer fra AK
Det finnes mange dyre produkter på markedet som ikke inneholder fluor.
Vi vil uansett oppfordre alle som smører ski for barn og unge under 17 år til å velge billige produkter som parafinglider og begrense antall par ski.
I tillegg vil vi oppfordre/henstille alle deltagere, trenere, ledere, foreldre, etc – om å oppføre seg ordentlig på skirenn i vinter, slik at vi unngår «kjipe» situasjoner som utskjelling, baksnakking og mistenkeliggjøring – behandle andre som man ønsker å selv bli behandlet.

HMS!
Selv om det er et forbud mot fluorholdige glidprodukter i klassene under 17 år, oppfordrer vi alle som smører ski til å bruke beskyttelsesutstyr som hansker og maske.
Det er fortsatt produkter som kan inneholder stoffer som kan være skadelig for hud og luftveier (finstøv)

Liste med fluorfrie produkter: Klikk her

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy