Gjør tidenes satsing på skiklubbutviklere
2972 Views

Gjør tidenes satsing på skiklubbutviklere

Juli 01, 2022
Skrevet av:

Kristin Roset

– Storsatsingen på skiklubbutviklere som skal reise rundt i hele ski-Norge blir både veldig viktig og veldig spennende for oss, forteller fadder for skiklubbutviklerne i Norges Skiforbund, Marianne Myklebust.
Alle kretser (noen kretser deler på ressurser) får egen skiklubbutvikler som vil skape nærhet til klubbene og det aktive miljøet. 

– Vi jobber på tvers av alle grenene og møter ulike utfordringer og behov i de ulike kretsene. I løpet av høsten 2022 er vi 12 skiklubbutviklere i aksjon ute i klubb. Dette er en av de største satsingene vi gjør noen gang rundt rekruttering, forteller Myklebust.

Skiklubbutviklerne skal også jobbe for å få ned terskelen for aktivitet, det gjelde arrangement, aktivitet eller økonomiske barrierer. Dette er viktig Norges Skiforbund er viktig for rekrutteringen til skisporten fremover.

Fakta om satsingen:

Rekruttering

Rekruttering skapes med kontinuitet i aktiviteter og kompetanse hos skiklubbene. Skiforbundet styrker sitt arbeid for skiklubbene med at kretsene får skiklubbutvikler som vil bistå klubbene i dette arbeidet. Å inspirere nye medlemmer fra de er småbarn og frem til 12år alderen er målgruppen for nye medlemmer. Like viktig er aktivitetene klubbene og kretsen iverksetter for å beholde medlemmene gjennom tenårene og frem mot senior alder.

Bruk oss
NSF rekrutteringsarbeid i NSFs skiklubber, er kretskontoret, kretsenes grenkomiteer og nå våre skiklubbutviklere.

Komiteene i kretsene viktige
Kretsenes grenkomiteer er særs viktig for lokal grenspesifikk kunnskap, de ivaretar lokal tilknytning og lokal historikk om klubbene og aktiviteter. I samarbeid med grenkomtene vil skiutvikleren kunne bistå lag som trenger hjelp til å få i gang aktivitet. I tillegg er de bindeledd til Gren sentralt.  Kretskontoret ivaretar alle administrative aktiviteter med mer. Skiklubbutvikleren vil bli det operative kretsleddet som ivaretar rekrutteringstiltakene ute i klubb. Dette er grenspesifikke tiltak, landsdekkende tiltak og kretsspesifikke tiltak. Med et sterkt kretsledd og nært samarbeid med klubbene vil NSF stille sterkt i å bistå klubbenes utvikling og skape et handlekraftig lokalt rekrutteringsarbeid.

NSFs kompetansesenter
For å komme tettere på klubbene og imøtekomme deres behov vil ressurser og ansvarslinjer defineres med klubbene som øverste instans. Klubbene settes i fokus og sentralleddet (NSF) blir et kompetansesenter for det utøvende leddet på kretsnivå. Det vil si at kompetansesentret vil ivareta følgende funksjoner:

• Grenspesifikke rekrutteringstiltak (Landsdekkende).
• Konseptutvikling – felleskonsepter (landsdekkende).
• Finansiering (sponsorinntekter, post 3 midler osv.).
• Markedsføring og kommunikasjon SoMe.

 

 

Fra venstre: Marianne Myklebust, Ingunn Fossmellem, Sebastian Aagnes, Einar Aabrekk, Melanie Hetkamp, Espen Rognli, Vilde Austad, Ingrid Narum og Marit Gjerland.

 

 

 

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy