Skolebarn gjorde Nm på lygna til en fest
2537 Views

Skolebarn gjorde Nm på lygna til en fest

April 09, 2017
Skrevet av:

administrator

Kontakt med skolesjefen i Gran ble opprettet høsten 2015. Grunnskolene i kommunen fikk tidlig på høsten beskjed om at skidag for skoleåret 2016/2017 skulle legges til NM.
Siden prosjektet hadde et mål om at 3000 elever burde være tilstede under NM-dagene, besluttet arrangementskomiteen at det skulle sendes invitasjon til grunnskolene i nabokommunene.
Ved fristens utløp var 20 skoler fra nabokommunene påmeldt. Til sammen hadde prosjektet fått påmelding fra 5500 elever og skoleansatte som ønsket å være tilstede. Flere skoler henvendte seg til prosjektet etter at fristen var utløpt. Disse fikk beskjed om at de var hjertelig velkommen til NM, men at prosjektet dessverre ikke hadde mulighet til å ta inn flere skoler i prosjektet.

Finansieringen av skolebarntransporten ble ordnet via støtte fra fylkeskommunen, regionrådet og fra sparebankstiftelsene.
Skolebarnene ble fordelt torsdag og fredag. Opplandstrafikk, fylkeskommunens transportselskap, tok ansvaret for å planlegge transporten.

Skolene ble fordelt på 10 baser. Det ble mellom 200 og 500 elever på hver base. Skolebasene ble anlagt på slette sør for skileikområdet.
Terrenget ble preparert av tråkkemaskin slik at det var godt å gå på uten ski.

På hver base var det plassert ut:

 • Et telt/lavvo – der det var mulig å sette inn noen sekker o.l.
 • To tønnegriller som vertene hadde ansvar for.
 • Tre skistativ, to ordinære og en i form av IBC-ramme med tank, hvor det var skåret åpning i tanken på oversiden.
 • To søppelstativer.

Arbeidsgruppa som ble nedsatt på skoleledermøtet 12. nov. 2015 fungerte godt. Folkehelsekoordinator var sekretær for arbeidsgruppa. Representanter for NSF/ Barnas skiklubb og ansvarlig lærer fra linje for idrettsfag ved Hadeland vgs. var med på flere av møtene. Det ble utarbeidet et eget undervisningsopplegg som var tilgjengelig for skolene.

Det var tekster og forslag til oppgaver innen følgende tema:

 • Bedre gli med skikjemi
 • Kle deg riktig til NM
 • Historien om Lygnasæter
 • Begrep knyttet til snø
 • Friluftsliv
 • Lær deg NM-dansen
 • Skihistorie
 • Litt om ski-NM

 

Aktivitetstilbudet ble utarbeidet i samarbeid mellom NSF/Barnas skiklubb og idrettslinja ved Hadeland vgs. Skileikområdet ble tilrettelagt med tråkkemaskin mandag og tirsdag. Til sammen deltok 90 elever fra Hadeland videregående skole som instruktører.

 Aktivitetstilbudet var organisert som stasjoner og bestod av:

 • To mini hoppbakker for miniski • Skiquiz i rundløype
 • Tangram games (puslespill og memorering)
 • Skileik med hopp, langrenn, skicross • Ansiktsmaling
 • Prøving av truger
 • Utlån av diverse utstyr med OneFoot ski og miniski
 • Premier fra Sparebank1 og Barnas Skiklubb. Blant annet landslagsluer, pannebånd og buff
 • Deltakerpremier fra Sparebank1 og overraskelser undervegs i dagen Vitensenteret hadde egen stand med ulike kjemieksperiment og andre «grubliser» som elevene kunne prøve. Ung Hadeland hadde etablert egen scene som vendte mot skolebasene. Flere barnehager (de eldste) var også med på NM arrangementet.

 Erfaringer:

 • Det var helt avgjørende at Opplandstrafikk planla transportopplegget for skolebarn og kunne formidle kontakt til kompetent transportør.
 • IBC-rammer fungerte dårlig som skistativ.
 • Folkehelsekoordinatoren var en viktig krumtapp i arbeidet med å forberede skoleopplegget.
 • Arbeidsgruppe av lærere som planla undervisningsopplegget for skolene, gjorde en svært god jobb og bidro til et vellykket opplegg for skolene.
 • Elevene fra Hadeland videregående skole fungerte godt som instruktører i skileikanlegget.

 

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy