Bykle IL Archives - Skisport

Støyledalsåmi 2023

SKIsport.no har fått fatt i rennleder Olav Mandt med én uke igjen før Støyledalsåmi 2023 starter… 

Kan du fortelle kort om Støyledalsåmi 2023?

-Det nåværende formatet – samme trasé – strekker seg ca 30 år tilbake i tid. Rennet skriver seg imidlertid tilbake til 1979, og gikk da under navnet Staveneslåmi. 

Start og målgang skjer i Bykle lysløype. Vi kan skilte med en flott og variert løype – som inkluderer tøffe oppoverbakker og ned de siste 3 km. 

Klassene det skal konkurreres i er Langrenn klassisk stil. Distanserenn 13-14 år og 15-16 år, 11 km. Konkurranseklassene går 22 km. Sistnevnte er åpen for alle i alderen 13-100 år, mens Familieklassen ikke har noen aldersbegrensninger. 

Hvem står bak rennet?

Bykle IL er arrangør. Duoen Erling Sagneskar og undertegnede Olav Mandt er TD og rennleder henholdsvis. 

Hvilke forventninger har dere med tanke på antall deltagere?

-Vi venter 30-50 deltagere i konkurranseklassene, mens 70-100 i Familieklassen. 

Øvrig informasjon om Støyledalsåmi 2023

-Deltageravgiften for Tur/Mosjonsklasse er 150/100kr, mens Distanserenn koster 60kr. Påmelding skjer på MinIdrett eller via epost til olav@mandtco.no – eventuelt på nummer 901 73 940 innen fredag 24.02. Familieklassene har påmelding på rennkontoret i Samfunnshuset renndagen. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.bykleil.no.