Nordland Skikrets Archives - Skisport

Nye Fageråsen er klar

Fageråsen ble omgjort fra en vanlig skibakke til det mest moderne helårsanlegget i Norge. Les historien om 7000 dugnadstimer som gjorde det mulig…

Historien om rehabiliteringen av Fageråsen er unik for ski-Norge. 7000 dugnadstimer sier egentlig alt. – Det hele starter gjerne med at noen har en vill ide. Jeg vil tro at selv her i Mo i Rana med så stolte hopptradisjoner, var det noen som hevet øyebrynene da noen sa at nå skal vi gjøre Fageråsbakkene til det mest moderne helårsanlegget i Norge, men det koster 50 millioner, sa blant annet skipresident Erik Røste under åpningen.

Fageråsen: En nødvendighet

Under åpningen var det blant annet på plass mange gjester. Det var aktivitet i alle bakkene og solid oppmøte fra publikum.

Polarsirkelen Skis hoppskole rekrutterer årlig 30 – 40 nye rekrutter. Plastbakker og helårsanlegg er blitt en nødvendighet for å kunne opprettholde rekrutteringsarbeidet, samt for å kunne videreutvikle og holde lokale talent lengre i regionen. Norges Skiforbund, Nordland Idrettskrets, Nordland Skikrets, Rana Idrettsråd med et samlet regionalt hoppmiljø står bak prioriteringen av Fageråsbakkene. Skisporten og hopp- og kombinertsporten spesielt har sterke tradisjoner som kultur og identitetsbærer i regionen. Et fullverdig helårs hoppanlegg vil gi muligheter for en større geografisk rekruttering til skole og utdanning institusjonene.

Fageråsbakkene kan bidra til igjen å sette Mo i Rana på det internasjonale skikartet. Det mangler ikke på ambisjoner og målsettinger. skal gjøres gjennom å utvikle lokale talent, samt gjennom arrangement og internasjonale konkurranser både sommer og vinter.

Fakta

  • K10, K20, K40, K74 og K105.
  • Nødvendig infrastruktur, vei, vann og strøm.
  • Plastlegging av alle bakkene.
  • Skitrekk og tilbringerordninger for alle bakker.
  • Tilrettelagt for maskinpreparering av underrennet.
  • Tilrettelagt for snøproduksjon.
  • Etablert arenabygg med velferd, garderober, smøreboder, garasje.
  • Eier og drifts/ konstellasjon og organisasjon for en stabil og varig drift.
  • Et samarbeidsprosjekt mellom offentlig, privat og frivillig virksomhet.