Eva West Kveli Archives - Skisport

Flyktningerennet – Vital 73-åring!

Flyktningrennet kan spore historien tilbake til etterkrigsårene og 1950. Et løp til minne om flyktninger er imidlertid dagsaktuelt… 

Kan du fortelle kort om Flyktningrennet?

-Flyktningerennet ble arrangert første gang i 1950 til minne om de mange som flyktet fra tyskerne under krigen. Det var flere flyktningeruter over/gjennom Lierne, der lokale representanter loset de over grensen, bl.a. til Tångrinstorpet, der motbakkene opp mot Muruhatten starter. Men også til Lindahl mellom Kvelia og Tunnsjøen.

Det var Olof H. Sandström på Gäddede som fikk ideen, og han fikk med seg Arnold Elvseth og Leif Sander Aagård i Nordli, og de arrangerte første gang i 1950. Det svenske skiforbundet ville at det skulle ha navnet Fredsloppet/Fredsløpet, men Sandström hevdet at det var mange fredsarrangement. Dette skulle være en heder til flyktningene. Og Skiforbundet ga seg til slutt. Så fra 1950 har det vært Flyktingloppet/Flyktningerennet, med motto «I flyktings spår för frihet och fred!”

I 1950 krevdes det pass for å passere grensen, og Sandstrøm måtte egenhendig bekrefte at de norske deltagerne som gikk, skulle komme tilbake til Norge etter målgang.

Det skal konkurreres i følgende klasser: 

Klasser Dag Betegnelse
Konkurranseklasser Lørdag D15-16, H15-16, D17-20, H17-20, H70, D70
Søndag H21, D21, H35, D35, H50, D50, H60, D60
Mosjonsklasser Lørdag Herrer morsjon m/tid, damer mosjon m/tid, Familieklasse uten tid 7-99 år
Søndag Herrer mosjon m/tid, damer mosjon m/tid

Lørdag:17km i konkurranseklassen, 12km i familieklassen (begge traséene er de samme som de avsluttende 12km av “søndagsløypa”. 

Søndag: 44km fra Nordli i Norge til Gäddede i Sverige. Begge traséene inkluderer den beryktede Murutatten, hvor løpet ofte blir avgjort. 

Vi er Visma Ski Classic Challenger-arrangør, men vi prioriterer norske og svenske løpere. I konkurranseklassene er det 15 års nedre grense, og 70 + som eldste klasse. I familieklassen er nedre grense 7 år.

Hvem står bak rennet?

-Arrangør er Flyktningrennet SA – eid av Lierne IL og Gäddede SK. Trond Iversen og Fritjof Rannem er TD, mens Rennleder er Eva Westum Kveli. 

Hvilke forventninger har dere med tanke på antall deltagere?

-På det meste har vi hadde 2000 løpere på startstreken. Etter to års fravær grunnet Corona, ønsket vi nesten 1000 deltagere velkommen i 2022. Forhåpningene ligger på samme nivå for 2023 – helst med en økning. 

Øvrig informasjon

-Påmelding foretas elektronisk. Deltageravgiften varierer fra 100kr (barn i familieklassen) – 550kr for konkurranseklassene. For ytterligere informasjon henviser vi til hjemmesidene våre, www.flyktningerennet.no. Resultater vil publiseres samme sted.